Doradztwo
biznesowe

Analizy efektywności, wrażliwości i ryzyka inwestycji, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, doradztwo strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Pozyskiwanie
dotacji unijnych

Doradztwo w procesie pozyskania dotacji, w tym m.in. projektowanie strategii pozyskania dotacji lub innego finansowania preferencyjnego.Zarządzanie projektami

Rozliczanie dotacji, wnioski o płatność, nadzór nad prawidłową realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

O firmie


Robert NiemczykZrealizowane dziesiątki projektów doradczych z zakresu wsparcia w procesie aplikacji o dotacje unijne (biznes plany, studia wykonalności), a także rozliczania dotacji oraz zarządzania projektami.


Ponadto, projekty związane z szeroko pojętym doradztwem biznesowym oraz zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, jak ocena efektywności inwestycji, strategie finansowania, montaże finansowe, wycena przedsiębiorstw, doradztwo strategiczne, doradztwo kapitałowe i inne.

Do góry

Oferta


Doradztwo biznesowe


Analizy efektywności, wrażliwości i ryzyka inwestycji (analizy symulacyjne, monte carlo, metody statystyczne i ekonometryczne), analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, doradztwo strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategie finansowania, zarządzanie płynnością i inne.Pozyskiwanie dotacji unijnych


Doradztwo w procesie pozyskania dotacji, w tym m.in. projektowanie strategii pozyskania dotacji lub innego finansowania preferencyjnego, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (w tym biznes plany i studia wykonalności).Rozliczanie dotacji i zarządzanie projektami


Rozliczanie dotacji, wnioski o płatność, nadzór nad prawidłową realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, prawidłowością i kompletnością dokumentacji związanej z procesem rozliczania projektu. Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków finansowych unii europejskiej.


Do góry
Dane kontaktowe

Supreme Consulting
Doradztwo biznesowe i fundusze europejskie
Robert Niemczyk

tel. 668 838 655

kontakt@supremeconsulting.plDo góry
© Supreme Consulting 2014